Leveringsklachten

Heeft een koper iets niet of anders opgeleverd gekregen dan u in de overeenkomst (inclusief het overeengekomen meer-/minderwerk) en bijbehorende contractstukken isĀ  overeengekomen, dan is er sprake van een leveringsklacht. Als het binnen 3 maanden na oplevering is gemeld, is het ook een opleveringsklacht.

Leveringsklachten vallen onder de contractuele garantie van de ondernemer en niet onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling

Wat kan de koper verder doen?

  • Zo snel mogelijk schriftelijk bij de bouwondernemer melden
  • Gebruik maken van de 5% regeling als het opleverklachten betreft
  • Gebruik maken van de geschillenregeling als hij er niet uitkomt met de bouwonderneming