Soorten klachten

U heeft een overeenkomst gesloten met de koper. Op basis van deze overeenkomst heeft u contractuele garantieverplichtingen en een ‘extra’ kwaliteitsgarantie vanwege de Garantie- en waarborgregeling. Welk soort klachten zijn er en hoe gaat u hiermee om?