Arbitrage

Geschillenregeling

U heeft een verschil van mening met uw koper. De klacht wordt bijvoorbeeld niet opgelost, ook niet na eventuele bemiddeling door Woningborg. Dan kan de koper gebruik maken van de geschillenregeling.

Het vonnis is bindend

Een vonnis van de RvA is bindend voor partijen. Bent u, of de koper, het niet eens met het vonnis, dan is hoger beroep in sommige gevallen mogelijk. Kijk hiervoor in het geschillenreglement. 

Hoe de arbiter het geschil afwikkelt

De arbiter kijkt naar 2 zaken:

  1. De overeenkomst die u met de koper heeft afgesloten
  2. De Garantie- en waarborgregeling die van toepassing is

In de uitspraak geeft de arbiter per geschilpunt aan of het contract is geschonden en/of de Garantie- en waarborgregeling. Als hij een klacht toewijst, wordt ook aangegeven wat u als bouwondernemer met de toegewezen klacht moet doen en binnen welke termijn.

WAT ALS U DE UITSPRAAK NIET NAKOMT

Komt u de in het vonnis onder de Garantie- en waarborgregeling toegewezen klachten niet na, dan kan de koper bij Woningborg een beroep op de herstelwaarborg doen.