koper in problemen.jpg

Geschil met uw koper

WAT DOET U ALS UW KOPER EEN KLACHT HEEFT AAN DE WONING?

Als uw koper een klacht heeft aan zijn woning die onder de Garantie- en waarborgregeling valt, informeren we de koper over de volgende stappen. 

  • De koper checkt in de Garantie- en waarborgregeling of het een klacht is die onder garantie valt.
  • Zo ja, hij meldt zijn klacht bij u, liefst via ons formulier zodat een kopie in het Woningborg-dossier van de koper gaat.
  • Als ondernemer heeft u een onderzoeksplicht. Communiceer naar de koper dat u de klacht heeft ontvangen en reageer binnen een redelijke termijn, uiterlijk binnen 4 weken.
  • Als u de klacht heeft onderzocht herstelt u deze. Als u van mening bent dat de klacht niet terecht is, informeert u de koper hierover.
  • De koper en u kunnen in geval van twijfel over bouwtechnische klachten contact opnemen met onze Technische Klachtenlijn voor advies.
  • Als u er niet uitkomt met de koper is bemiddeling door Woningborg misschien een optie. Dat kan in veel gevallen, maar niet bij leverings- en opleveringsgeschillen. 
  • Als bemiddeling niet lukt of niet mogelijk is, kan de koper gebruik maken van de door u met de koper overeengekomen geschillenregeling.
  • Op basis van deze geschillenregeling kan de koper het geschil voorleggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) of de gewone rechter.

Belangrijk om te weten

Als ondernemer heeft u een onderzoeksplicht. Communiceer altijd duidelijk met de koper over de klacht. Laat het niet aankomen op een procedure via de Raad van Arbitrage. Dit kan voor u hoge kosten met zich meebrengen als u in het ongelijk wordt gesteld.

Contact