Woningborg_0559.jpg

Ventilatiedebietmeting

Ventilatie is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat in gebouwen en gebeurt door CO2, vocht en verontreinigde lucht af te voeren en verse lucht aan te voeren. Deze luchtverontreiniging kan van zeer verschillende aard zijn, denk aan sigarettenrook, bacteriën, schimmelsporen, chemische stoffen of gewoon stof. De noodzakelijke hoeveelheid te verversen lucht, het debiet, hangt dus af van deze verontreiniging of de aard hiervan.

Vaak blijkt dat de afstelling van de mechanische ventilatie niet goed is. Wij meten het ventilatiedebiet voor bouwondernemingen. 

Meer informatie