Luchtlekdetectie

Wij sporen luchtlekken in gebouwen op door middel van een rookproef of infraroodopnames. De laatste is alleen mogelijk tussen medio november en eind februari. Deze meting wordt toegepast wanneer de thermische schil gereed is. De meting is gericht op het vinden van plaatsen waar luchtverlies optreedt tijdens een realisatiefase. De aandachtspunten uit deze test kunnen dan nog ruim op tijd worden opgelost. Ook in bewoonde staat kan deze meting worden uitgevoerd. De test kan bijvoorbeeld worden ingezet bij klachten over stankoverlast.

Voorbeelden toepassing luchtlekdetectie

  • Bij het creëren van drukverschil in de woning kunnen luchtlekken in de vloer (kruipluik, meterkast) goed zichtbaar gemaakt worden. Dit geldt ook voor luchtlekken bij aansluitingen van toiletpotten of bedieningsknoppen voor hangtoiletten.
  • De afdichting van ventilatieroosters, de aansluiting van dakranden en luifels kan zo onderzocht worden. Denk verder ook aan het dak, muurplaten, nok- en gevelaansluiting.
  • Ook elektra (wandcontactdozen en schakelaars) kan voor lekken zorgen; vooral bij houtskeletbouw is dat een veel voorkomend verschijnsel.

Werkwijze

De woning wordt, afhankelijk van de situatie, op over- of onderdruk gezet. Met een zogenaamde fogger wordt mist gemaakt. Daarvoor gebruiken we glycol. Dit condenseert onmiddellijk in de lucht en veroorzaakt zo een zichtbare mist die langs de verschillende onderdelen van de woning geblazen wordt. 

Benodigde aansluiting

Netspanning 230 V.

Voorwaarden

Het uitvoeren van de luchtlekdetectie door een rookproef is afhankelijk van weersomstandigheden, vooral bij harde wind worden metingen onzuiver. U dient zelf te zorgen voor het afdichten van additionele openingen, zoals een open haard of afzuigkap.