Geluidsmeting Woningborg.png

Lucht- en contactgeluidsmeting

Klachten over geluidsoverlast zijn lastig te beoordelen. Wanneer geluid van de buren ervaren wordt als overlast is een meting vaak de enige objectieve wijze om te bepalen of een dergelijke klacht terecht is. Wij meten de lucht- en contactgeluidtransmissie voor bouwondernemingen. Daarmee wordt de behaalde kwaliteit van de geluidsisolatie vastgesteld, als check op de eisen in het Bouwbesluit.

Wist u dat we bij elk transformatieproject een lucht- en contactgeluidsmeting uitvoeren?

Vroegtijdig meten voorkomt faalkosten

Door het uitvoeren van metingen bij aanvang de afbouwfase toetst u vroegtijdig of het door u geleverde product zal gaan voldoen aan de gestelde eisen. Onze meetrapporten zijn hierbij een waardevol kwaliteitscontrolemiddel, ook om uitvoerende medewerkers bewust te maken van kwaliteit.