Meet & Greet directie Woningborg


We hebben nog een paar plekken beschikbaar voor de digitale Meet & Greet directie Woningborg. 

Tijdens de digitale sessie komen verschillende onderwerpen aan bod en is er alle ruimte voor het stellen van vragen of het aandragen van ideeën. Zo gaan wij het onder andere hebben over de digitalisering middels het Woningborg Portaal en de vernieuwde digitale Technische ABC. Ook zullen we uitgebreid stilstaan bij de introductie van de Wkb. 
 
Graag meld ik mij aan voor de sessie op:


De sessie is exclusief bedoeld voor bij Woningborg ingeschreven ondernemingen. U mag met meerdere personen deelnemen, echter graag iedereen persoonlijk aanmelden als u niet via dezelfde computer deelneemt.