Nazorg en garantieregeling

tijd:
13.30 - 17.00 uur
locatie:
Woningborg, Tielweg 24, Gouda
kosten:

€ 150 voor 1 deelnemer
€ 100 voor de 2e deelnemer
€ 50 voor de 3e en volgende per onderneming

Bemiddeling

VERDIEP U IN HET JUIST INSCHATTEN VAN EEN KLACHTMELDING

In deze cursus gaan we dieper in op klachtafhandeling op basis van de garantievoorwaarden. Welke klachten zijn terecht en welke niet?

Klachten beoordelen we op basis van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Ook is de technische beoordeling van belang. Goed en deugdelijk werk en het Bouwbesluit, wat valt hier nu precies onder?

onderwerpen

 • Aandachtspunten bij oplevering
 • Toetsing van klachten na melding
 • Verschillen tussen garantiegebreken, leveringsgebreken en verborgen gebreken
 • Bemiddelingsverzoeken en adviesvragen
 • Arbitrages voorkomen
 • Goed en deugdelijk werk
 • Veel voorkomende opleveringsgebreken en garantieklachten

Deze cursus is bestemd voor

 • Medewerker oplevering
 • Nazorgmedewerker
 • Servicecoördinator

Cursusleiders

 • Frans Dieleman, hoofd Bedrijfsbureau
 • José van Suijlekom, klachtencoördinator

Meer informatie