Luchtdicht bouwen

datum:
dinsdag 15 februari 2022
tijd:
13.45 - 17.00 uur
locatie:
Woningborg, Tielweg 24, 2803 PK, Gouda
kosten:

€ 160,00 excl. btw voor 1 deelnemer;
€ 125,00 excl. btw voor de 2e deelnemer van eenzelfde onderneming.

Woningborg heeft dagelijks contact met bouwers over bouwfysische vraagstukken als geluidstransmissie tussen woningen, geluidsniveaus van en door installaties en/ of luchtdoorlatendheid van gebouwconstructies.

inhoud

De Woningborg training luchtdicht bouwen heeft twee hoofddoelstellingen:

In het eerste deel van de training gaat het erom te ontdekken wat de achtergronden zijn van het luchtdicht bouwen. Waarom doen we dit en hoe is het in de regelgeving opgenomen, en wat betekent dit voor de projecten die in voorbereiding zijn?

In het tweede deel van de training laten we zien hoe luchtdichtheid er in de praktijk uitziet en is er ruimte om ervaringen uit te wisselen.

Uw begeleider

De training wordt verzorgd door Louis Blokland:

Als adviseur heeft hij vooral te maken met sterk bouwfysisch getinte vraagstukken. De meeste vraagstukken gaan over geluidtransmissie tussen woningen of geluidniveaus van en door installaties. Daarnaast is luchtdichtheid van gebouwen een belangrijk aandachtsveld. Het belang daarvan neemt alleen maar toe door de toegenomen invloed van de aard van de buitenschil van woningen in het kader van de energiezuinigheid (BENG).

Louis Blokland: “Ik hecht bijzonder aan een continue proces van uitwisseling van kennis en ervaring tussen Woningborg en haar aangesloten ondernemers.”

onderwerpen

De training behandelt de volgende onderwerpen:

 • Luchtdichtheid – definities en regels
 • Luchtdicht bouwen – waarom?
 • Voorbereidingen en ontwerp
 • Praktijk en uitvoering
 • Lessen en verbeteropties

Voor wie is deze training?

 • Werkvoorbereiders
 • Projectleiders
 • Uitvoerders
 • Aannemers
 • KAM-coördinator
 • Medewerker service of nazorg

Liever op een andere dag?

De cursus Luchtdicht bouwen wordt ook nog op andere data aangeboden, namelijk:

17 mei 2022

Meer informatie