Transformeren van gebouwen

datum:
dinsdag 7 juni 2022
tijd:
13.45-17.00 uur
locatie:
Tielweg 24, 2803 PK te Gouda
kosten:

€ 150 voor 1 deelnemer
€ 100 voor de 2e deelnemer
€ 50 voor de 3e en volgende deelnemer per onderneming

Stel u wilt een oude kerk of fabriek verbouwen tot koopwoningen. Weet u dat er bij het transformeren van gebouwen specifieke garantienormen zijn voor geluidwering en thermische isolatie? Het is een prachtig idee om een bestaand gebouw te transformeren tot een woonbestemming. Maar hoe gaat dit in de praktijk?

inhoud

Tijdens de cursus behandelen we de eisen die Woningborg stelt aan transformatieprojecten omtrent de plantoetsing en geluidstechnische aspecten. Daarnaast nemen we u mee in het de inspecties tijdens het project waarmee we beoordelen of het ook tijdens de uitvoering goed gaat.

Uw begeleiders

Leendert Maris is Lid directie Woningborg Groep:

Als afgestudeerd jurist is hij 30 jaar geleden gestart in de verzekeringsindustrie. Sinds 2001 is hij directielid bij Woningborg. Hij heeft aan de wieg gestaan bij de ontwikkeling en invoer van de Garantie- en waarborgregeling Transformatie in 2012 en kan alles vertellen over de specifieke juridische aspecten van deze regeling.

 

Matthijs Kuijk is Technisch bouwplantoetser bij Woningborg met als specialisatie Transformatie:

Met meer dan 20 jaar ervaring in diverse functies in de bouwsector, toets hij plannen conform het bouwbesluit en bouwkundige kwaliteit zoals bedoeld in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling.

 

Louis Blokland is Geluidstechnisch adviseur bij Woningborg:

Als adviseur heeft hij vooral te maken met sterk bouwfysisch getinte vraagstukken. De meeste vraagstukken gaan over geluidtransmissie tussen woningen of geluidniveaus van en door installaties. Daarnaast is luchtdichtheid van gebouwen een belangrijk aandachtsveld. Het belang daarvan neemt alleen maar toe door de toegenomen invloed van de aard van de buitenschil van woningen in het kader van de energiezuinigheid (BENG).

Freek Scholten is Bouwtechnisch Adviseur bij Woningborg:

Als bouwkundig adviseur is hij belast met de volledige begeleiding van transformatie-projecten. Bestaande panden worden door hem beoordeeld op hun bouwkundige staat. Daarnaast voert hij  geluidsmetingen uit en behandelt hij bemiddelingen tussen ondernemers en bewoners. Hij is een echte praktijkman, opgeleid vanaf timmerman tot projectleider en alles daartussen. Dat is ook zijn kracht in de vele contacten met ondernemers en kopers.

onderwerpen

De cursus behandelt de volgende onderwerpen:

 • Waarom een apart certificaat voor transformatie?
 • Waar geeft u uiteindelijk garantie op?
 • Welke regels gelden er?
 • Rechtens verkregen niveau Bouwbesluit
 • Woningborg Garantie- en waarborgregeling Transformatie 2020, Bijlage A
 • Waar moet je geluidstechnisch aan voldoen?
 • Bouwfysische aspecten
 • Wat mogen kopers verwachten?
 • Waaruit bestaat een vooronderzoek/1einspectie van een bestaande situatie?
 • Hoe ga je om met monumentale elementen?
 • Technische praktijkvoorbeelden
 • Met welke klachten kunt u worden geconfronteerd?

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is bestemd voor:

 • Projectontwikkelaars
 • Architecten
 • Werkvoorbereiders
 • Uitvoerders

Liever op een andere dag?

De cursus Transformeren van gebouwen wordt ook nog op andere data aangeboden namelijk:

15 maart 2022

 

Meer informatie