Transformatie_IMG_2807.JPG

Transformatie bestaande gebouwen

Uitdagingen bij transformatieprojecten

Bij het transformeren van een bestaand gebouw (zonder woonbestemming) naar woningen of appartementen, heeft u te maken met andere (soms lagere) eisen vanuit het Bouwbesluit en wellicht vrijstellingen. De uiteindelijke kopers en gebruikers hebben een bepaald verwachtingspatroon. Binnen dit spanningsveld is het makkelijk zaken over het hoofd te zien. U krijgt te maken met vragen als:

  • Waarmee moet ik rekening houden met betrekking tot geldende regelgeving op bijvoorbeeld het gebied van het Bouwbesluit (rechtens verkregen niveau)?
  • Zijn er aanvullende eisen omdat het een monument betreft en hoe beïnvloeden deze mijn plan?
  • Hoe ga ik om met de energieprestatie van deze woningen?
  • Ga ik aanvullende maatregelen nemen inzake woningscheidende geluidsoverdracht of ten aanzien van installaties zoals liften?
  • Tot op welke hoogte moet ik rekening houden met het verwachtingspatroon van de koper?

Kwaliteitsborging bestaande gebouwen

Woningborg Advies beoordeelt en begeleidt transformatieplannen wanneer deze onder certificaat van Woningborg worden gebouwd. Ook behandelen we bij Woningborg N.V. ingediende beroepen op de waarborg (klachten en afbouwen van projecten) en volgen we arbitrale vonnissen.

Door Woningborg Advies in een vroeg stadium uw plan te laten screenen, voorkomt u onverwachte en vervelende financiële en planningstechnische discussies tijdens de uitvoeringsfase. Wij helpen u, door middel van onze voortoets, bij het in kaart brengen waar u het verwachtingspatroon moet bijsturen of aanvullende maatregelen kunt nemen om hieraan, waar nodig, te voldoen.

meer informatie

Woningborg pand.jpg
Kees Hootsen
Kees Hootsen