werkmannen voor steiger.jpg

Bouwkundige beoordeling

Wanneer uw project door Woningborg wordt gecertificeerd, kunt u Woningborg benaderen voor bouwkundige beoordelingen. Bijvoorbeeld wanneer er bouwkundige zaken spelen tijdens of na de realisatiefase of wanneer er klachten of vragen zijn over de te kiezen herstelwijze en wie hiervoor verantwoordelijk is. 
Lees meer over geschil met uw koper

Ook wanneer uw project niet onder de Woningborg certificering gerealiseerd wordt, kunt u als ondernemer uw bouwkundige vraagstukken voorleggen aan Woningborg Advies. Op elk moment in het bouwproces kan de expertise van een van onze bouwinspecteurs een verhelderende of bevestigende blik op de zaak werpen. Dit altijd op basis van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Na dit bezoek ontvangt u een duidelijk rapport.